STRÁNKA PRO VŠECHNY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VĚDET VÍC

Blog pro všechny FASÁDNÍKY💦


Pro ty, kteří fasádu teprve vybírají

🪣Péče o fasádu 🧽

Jak pečovat o fasádu aby dlouho vydržela?

 Jak často je potřeba čistit?

Interval mezi jednotlivými čištěními je  závyslí na umístění stavy, severní strana bývá vždy nejvíce znečištěna. Obvyklý interval mezi čištěním je cca. 3-5 let. V případě používání impregnačních nátěrů se interval prodlužuje. 


Jak a čím fasádu čistit?

Efektivita čištění závisí na typu znečištění fasády. Běžné metody zahrnují tlakové mytí, chemické čištění a závěrečnou impregnaci. Je důležité zvolit metodu, která je vhodná pro daný typ fasády, aby nedošlo k jejímu poškození. 

Jaké prostředky používat při čištění fasády?

V BB-UMYTO používáme čistící systém WEBER. Čistící prostředky vybíráme pro fasádu individuálně po zhodnocení stávající stavu.

Jak mohu prodloužit interval mezi jednotlivými čištěními fasády?

Prodloužení intervalu mezi čištěními lze dosáhnout aplikací ochranných nátěrů po čištění. Tyto nátěry pomáhají chránit fasádu před nečistotami a biologickým růstem, čímž zajišťují, že fasáda zůstane déle čistá. Pravidelná údržba a kontrola fasády také přispívají k prodloužení intervalu mezi čištěními.
Pro ty, kteří mají fasádu nějaký ten pátek a najednou problém 🤷‍♀

Zanedbaná péče o fasádu či špatně provedená fasáda. 

Poškození fasády a jak to řešit?

Jak řešit zanedbanou péči o fasádu?

Jakmile se objeví problémy jako praskliny, odlupování nebo znečištění, je třeba jednat rychle a efektivně. Následující kroky vám pomohou správně opravit fasádu a zajistit její dlouhou životnost.

Co dělat, když byla fasáda špatně provedena?

1. Diagnostika problému

Prvním krokem je správná diagnostika problému. Identifikujte, zda se jedná o povrchové praskliny, hlubší poškození struktury, plísně nebo jiné formy znečištění. Pro správnou diagnózu je vhodné konzultovat odborníka, který posoudí stav fasády a doporučí vhodné řešení.

2. Příprava povrchu

Před zahájením oprav je nutné důkladně připravit povrch. To zahrnuje odstranění starého nátěru, nečistot, plísní a mechů. Používají se k tomu speciální čisticí prostředky a techniky, jako je tlakové mytí nebo chemické čištění. Tím zajistíte, že nové materiály dobře přilnou k povrchu a oprava bude dlouhodobě účinná.

3. Oprava prasklin a poškození

Po očištění povrchu je čas na opravu prasklin a poškozených částí fasády. Pro malé praskliny postačí speciální tmel nebo malta. Hlubší praskliny a strukturální poškození vyžadují profesionální zásah, často s použitím armovacích sítí a kvalitních maltových směsí. Důležité je dodržovat technologické postupy a nechat opravy řádně vyschnout.

4. Nanesení ochranných vrstev

Po opravě prasklin a poškozených částí je vhodné nanést ochranné vrstvy, které zvýší odolnost fasády proti vlivům počasí a dalšímu znečištění. Mezi tyto vrstvy patří základní nátěry, hydroizolační nátěry a finální omítky nebo nátěry, které dodají fasádě nejen ochranu, ale i estetický vzhled.

5. Pravidelná údržba

Aby fasáda dlouhodobě vydržela v dobrém stavu, je důležitá pravidelná údržba. To zahrnuje kontrolu stavu fasády, čištění a obnovu ochranných nátěrů. Pravidelná údržba nejen prodlouží životnost fasády, ale také ušetří náklady na rozsáhlé opravy v budoucnosti.

Má smysl opravovat fasádu?

Oprava fasády může být náročná, ale s správnými postupy a materiály to není nepřekonatelný úkol. Pokud si nejste jisti, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme a pomůžeme s realizací oprav. Investice do kvalitní opravy fasády se vám vrátí v podobě prodloužené životnosti fasády, s nižšími náklady do budoucna.

Co dělat pro to aby dlouho vydržela 🤓

Fasáda se zdá být v dobrém stavu, chci aby tak zůstala pořád. 🤓

Jak dát fasádě všechno co potřebuje a nezbláznit se z toho.

Pravidelné čištění a kontrola

Aby fasáda zůstala dlouho v dobrém stavu, je zásadní pravidelně ji čistit a kontrolovat. Pravidelné čištění odstraňuje nečistoty, prach, mech a řasy, které se mohou na fasádě hromadit. Tyto nečistoty mohou nejen kazit vzhled, ale také poškozovat materiál fasády. Kontrolou pak odhalíte případné praskliny nebo jiné poškození v raném stádiu, což umožní rychlou a efektivní opravu.

Ochranné nátěry a impregnace

Dalším krokem k dlouhodobé ochraně fasády je aplikace ochranných nátěrů a impregnací. Tyto vrstvy chrání fasádu před vlivy počasí, UV zářením a znečištěním. Ochranné nátěry a impregnace také zamezují pronikání vlhkosti do materiálu, čímž se snižuje riziko vzniku plísní a mechů. Pravidelně obnovované ochranné vrstvy prodlouží životnost fasády a udrží její estetický vzhled.

Oprava drobných poškození

Nečekejte, až se malé poškození fasády změní v rozsáhlý problém. Praskliny, odlupující se omítka nebo jiné drobné vady by měly být opraveny co nejdříve. Rychlá oprava těchto malých problémů zabrání jejich rozšiřování a ušetří vám náklady na větší rekonstrukci v budoucnosti.

Prevence - jak?

V případě zájmu o konzultaci nás kontaktujte. Společně koukneme na stávající stav a vybereme vhodná preventivní opatření
Bydlím ve městě a mám obavu z vandalů

GRAFFITI, graffiti!🥷

Jak ochránit dům, pokud jste na  sídlišti uprostřed města, nebo máte moc pěknou plochu na plotě?

Proč jsou nevyžádané graffiti problém?

  1. Estetický vzhled a hodnota nemovitosti:Graffiti mohou značně narušit estetický vzhled budov a veřejných prostor. Poškozují vizuální dojem a mohou způsobit, že oblasti vypadají zanedbaně a neudržovaně. Tento efekt může negativně ovlivnit vnímání daného prostoru a snížit hodnotu nemovitostí v okolí.
  2. Náklady na odstranění:Odstranění graffiti může být velmi nákladné, zvláště pokud se jedná o opakující se problém. Vlastníci nemovitostí, města a obce musí vynakládat značné finanční prostředky na čištění a obnovu povrchů postižených graffiti. Tyto náklady mohou zatěžovat veřejné rozpočty a finanční prostředky, které by mohly být využity na jiné účely.
  3. Zvýšení kriminality:Graffiti může být spojováno se zvýšenou kriminalitou a antisociálním chováním. Oblasti s vysokým výskytem graffiti mohou působit dojmem, že jsou méně bezpečné, což může odrazovat obyvatele a návštěvníky. To může vést k poklesu obchodní aktivity a kvality života v těchto oblastech.
  4. Negativní psychologický dopad:
    Opakované setkávání s nevyžádanými graffiti může mít negativní psychologický dopad na obyvatele. Může způsobit pocit bezmoci a frustrace, když vidí své okolí znehodnocené a nejsou schopni tento problém efektivně řešit.
Nevyžádané graffiti představují vážný problém, který ovlivňuje estetiku, finanční náklady, bezpečnost a psychologickou pohodu obyvatel. Efektivní řešení zahrnuje prevenci, rychlé odstraňování graffiti a spolupráci mezi komunitami a orgány. 

Prevence graffiti - jak na ni?

1. Aplikace antigraffiti nátěrů
Jedním z nejúčinnějších způsobů ochrany je aplikace antigraffiti nátěrů. Tyto nátěry vytvářejí ochrannou vrstvu, která zabraňuje přilnutí graffiti barvy k povrchu. Existují dva typy antigraffiti nátěrů:
  • Permanentní nátěry: Vytvářejí trvalou ochrannou vrstvu, kterou lze opakovaně čistit, aniž by bylo nutné nátěr obnovovat.
  • Obětovatelné nátěry: Tyto nátěry se odstraní spolu s graffiti a je nutné je po každém čištění znovu aplikovat. Jsou vhodné pro citlivější povrchy, kde není žádoucí trvalá vrstva.
2. Instalace kamerového systému
Viditelná přítomnost bezpečnostních kamer může odradit potenciální vandaly. Kamerový systém nejen zvyšuje bezpečnost, ale také umožňuje snadnou identifikaci pachatelů. Moderní kamery mohou být propojeny s chytrými telefony, což umožňuje sledovat dění kolem domu v reálném čase a okamžitě reagovat na jakékoli pokusy o vandalismus.
3. Osvětlení okolí domu
Dobře osvětlené prostory jsou méně přitažlivé pro vandaly. Instalace pohybových senzorů a kvalitního osvětlení může výrazně snížit riziko vandalismu. Zvažte použití LED svítidel, která jsou energeticky úsporná a poskytují dostatek světla pro osvětlení celého okolí domu.
4. Ochranné mříže a bariéry
Pro větší ochranu můžete nainstalovat ochranné mříže na okna a ploty kolem domu. Tyto fyzické bariéry mohou odradit vandaly a zároveň chrání váš majetek před dalšími formami vandalismu nebo vloupání. Při instalaci mříží dbejte na estetický vzhled, aby nenarušovaly celkový dojem vašeho domu.


Ochrana domu před graffiti a vandalismem vyžaduje kombinaci preventivních opatření a moderních technologií. Aplikace antigraffiti nátěrů, instalace kamerového systému, kvalitní osvětlení a ochranné mříže jsou osvědčené metody, které vám pomohou chránit váš majetek a udržet jej v dobrém stavu. Tímto způsobem můžete snížit riziko vandalismu a zajistit, že váš dům bude i nadále vypadat skvěle.

Jak odstranit graffiti, které jsou na fasádě už delší dobu?

Malůvky odstraňujeme silnými čistícími prostředky na přírodní bázi.
Ve fasádě se mi uhnízdil pták

Nezvaný host do fasády🐦

Co dělat s ptačím hnízdem? Jak se ho zbavit?


Hnízdění nejen ptáků ale i vos myší či jiné havěti na fasádách způsobuje estetické i strukturální problémy. Ptáci vybírají vyvýšená místa chráněná před počasím, což jsou typicky římsy, parapety a střešní konstrukce. Trus nejen že fasádu znečišťuje, ale jeho kyselost může časem narušit povrchové vrstvy, což vede k poškození omítky a zateplení. 

Kdy hnízdo odstranit?

Ideální období pro odstranění hnízd je na podzim nebo brzy na jaře, kdy nejsou hnízda aktivní a nehrozí porušení zákona o ochraně přírody. Naše firma BB-umyto se specializuje na profesionální odstranění hnízd, přičemž dbáme na dodržování všech legislativních požadavků. Používáme metody, které minimalizují poškození fasády. Naše služby zahrnují také čištění znečištěných ploch a opravy poškozených částí fasády.

Rizika a legislativa

Podle zákona o ochraně přírody je v České republice během hnízdní sezóny (duben až srpen) zakázáno manipulovat s ptačími hnízdy. Tento zákon chrání volně žijící ptáky a jejich hnízda před úmyslným poškozováním, ničením nebo odstraňováním. Pokud se na fasádě objeví hnízdo, je nutné počkat, až ptáci dokončí hnízdění a hnízdo opustí, než se může bezpečně odstranit. Hnízda je tedy možné odstraňovat pouze mimo hnízdní sezónu a vždy je třeba postupovat v souladu s platnými předpisy, aby nedošlo k poškození chráněných druhů.

Prevence a ochrana

Pro dlouhodobou ochranu fasád před hnízděním ptáků doporučujeme preventivní opatření. Instalace ochranných sítí a trnů může účinně zabránit ptákům v přístupu na vybraná místa. Ochranné sítě jsou vhodné pro větší plochy, jako jsou balkony a lodžie, zatímco trny lze umístit na parapety a římsy. Další účinnou metodou je použití maket dravců, jako jsou havrani, jestřábi a sovy, které odrazují ptáky od zahnízdění. Tyto plašiče by měly být umístěny na vyvýšená a viditelná místa, aby byly co nejúčinnější​  Další možností jsou chemické repelenty, které aplikujeme na kritická místa, které následně ptákům nepříjemně páchnou. Tyto repelenty jsou bezpečné pro životní prostředí a účinně odrazují ptáky od hnízdění.

Shrnutí a služby BB-umyto

Odstranění ptačích hnízd a preventivní opatření jsou klíčové pro udržení estetiky a bezpečnosti budov. Naše firma BB-umyto nabízí komplexní služby od konzultace po realizaci a preventivní údržbu. Naši odborníci provedou prohlídku vaší nemovitosti, doporučí nejlepší postupy a zajistí profesionální odstranění hnízd a instalaci preventivních opatření.
Naše služby zahrnují nejen odstranění hnízd, ale také čištění fasád, opravy poškození a instalaci ochranných systémů.  Pro více informací a objednání našich služeb nás kontaktujte na vidlakova@bb-umyto.cz nebo volejte +420 737 726 272. Naše firma se postará o vše potřebné, abyste se nemuseli starat o problémy spojené s hnízděním ptáků na vaší fasádě.
Jak na fleky nad okny

Plíseň nad okny🦠

Jak správně větrat a proč je to důležité 🌬

 Proč jsou právě nad oknem z kuchyně a koupelny?

Fleky a plísně nad okny jsou častým problémem mnoha domácností. Tyto nežádoucí skvrny nejenže kazí vzhled exteriéru, ale mohou také představovat zdravotní riziko. Plísně vznikají v důsledku nadměrné vlhkosti, která se hromadí na chladných površích, jako jsou rámy oken a zdi. Plísně se nejčastěji objevují nad okny v kuchyních a koupelnách, kde je vysoká vlhkost běžná kvůli vaření a sprchování. Kromě estetických problémů mohou plísně způsobovat alergie a respirační potíže.

Jak tomu předcházet?

Správné větrání
Správné větrání je klíčové pro prevenci vzniku plísní. Pravidelná výměna vzduchu snižuje vlhkost v interiéru a zabraňuje kondenzaci na oknech a stěnách. Nejlepším způsobem větrání je krátké, intenzivní větrání několikrát denně, při kterém otevřete okna dokořán na několik minut. Tímto způsobem se rychle vymění vzduch, aniž by došlo k výraznému ochlazení místnosti. Větrání by mělo být intenzivnější v kuchyni a koupelně, kde se vlhkost hromadí nejvíce.
Použití odvlhčovačů a správné vytápění
Kromě větrání může být užitečné použití odvlhčovačů vzduchu, které snižují vlhkost v místnosti. Tyto přístroje jsou zvláště účinné v oblastech s vysokou vlhkostí a v místnostech, kde větrání není dostatečné. Důležité je také správné vytápění místností. Příliš nízké teploty podporují kondenzaci, zatímco příliš vysoké teploty mohou vysušovat vzduch a způsobovat problémy s dýcháním. Optimální teplota pro obytné prostory je mezi 20-22°C.
Prevence a pravidelná údržba
Pro prevenci vzniku plísní je důležité pravidelně čistit okna a okolní stěny. Používejte čisticí prostředky, které jsou určené k boji proti plísním, a zamezte hromadění prachu a nečistot. Pokud se plíseň již objevila, je třeba ji co nejdříve odstranit speciálními antimykotickými přípravky. Pravidelná údržba a kontrola stavu oken a stěn může výrazně přispět k dlouhodobému udržení zdravého a čistého prostředí ve vašem domově.