Rádi by jste vrátili zpět vzhled Vaší fasády?

Každému domu vybíráme metodu čištění na základě obhlídky a zhodnocení celkového stavu podkladu. Obecný postup při čištění fasády je odstraní mechů, řas a lišejníků následně atmosférické nečistoty a nakonec aplikujeme preventivní opatření. Preventivními opatřeními prodlužujeme životnost fasády a intervaly mezi údržbou.
Oživte vzhled Vašeho domu!


Čím to děláme?

V případě, že fasáda není poškozená či není nutné řešení zvýšeného znečištění - např. graffiti. Postupujeme dle doporučených postupů ověřených dodavatelů našich materiálů  ve třech krocích.pro optimální výsledek u běžného značištění fasády postupujeme ve třech krocích.První krok

Odstranění organických nečistot

První nástřik je proveden bez použití vysokého tlaku vody - fasádu nejprve stříkáme odstraňovačem mechů, řas a lišejníků.

Druhý krok

Očištění atmosférických nečistot

Druhou fází je mytí vodou s vysokým tlakem, tlak vody je vždy přizpůsoben stavu fasády. 

Třetí krok

Impregnace fasády


Poslední, nástřikem, který aplikujeme je nástřik impregnačního prostředku, který prodlouží interval mezi jednotlivými cykly čištění.


Graffiti, poškozená fasáda

Odstranění graffiti

Graffiti odstraňujeme z povrchů vašich fasád bez škod či poškození stávajícího stavu, přípravky používané k odstranění nechtěných malůvek jsou biologicky odbouratelné a šetrné k životnímu prostředí. V případě zájmu nabízíme také aplikaci preventivních nátěrů. Graffiti je třeba odstraňovat co nejdříve od jejich vzniku. 
Cena za odstranění je individuální v závislosti na povrchu, stáří a velikosti poškozené plochy. Po odstranění nežádoucího uměleckého díla doporučujeme aplikovat antigraffiti nátěr.V případě zájmu o nezávaznou kalkulaci, prosím o zaslání fotodokumentace a přesné adresy místa realizace. 
Více o tématu na našem blogu


Díra ve fasádě

Fasáda je poškozená?

V případě, že při obhlídce zjistíme, že stav fasády není vhodný pro ošetření mytím - tlakovou vodou. Navrhneme Vám opatření jak dál postupovat. V případě lokálního poškození například narušení fasády od ptactva, či proražení fasády při nehodě, nabízíme lokální opravu fasády. V případě rozsáhlého plošného poškození - zpracujeme individuální cenovou nabídku na opravu.

Nejčastější otázky a odpovědi

Pokud by Vás něco zajímalo a nenašli jste zde zodpovězený dotaz, pište na vidlakova@bb-umyto.cz nebo volejte na +420 737 726 272

Proč čistit fasádu?
Čištění fasády omezuje usazování nečistot a množení mikroorganismů, které následně způsobuje degradaci povrchu. Pravidelnou údržbou tedy prodlužujeme životnost fasády.

Jak často by se měla fasáda umývat? 

O fasádu je dobré pečovat pravidelně, tak aby nebyli třeba větší zásahy. Naše optimální doporučení je 3 - 5 let  v závislosti na umístění objektu.  Po čištění fasády je možné použít impregnační nástřik, který intervaly mezi čištěním prodlužuje.

Kolik to stojí?
Cena se může pohybovat od 50 kč - 350 Kč za m2. Cenovou nabídku Vám pošleme vždy individuální. Cenu ovlivňují přístupnost objektu, velikost plochy a požadavky zákazníka. Pouze mytí vysokotlakou vodou, očištění organických nebo atmosférických nečistot či zájem čištění včetně aplikace hydrofobního přípravku - impregnaci.

Co dělat pro to aby se nešpinila?
Kvalitně provedená fasáda - správně utažení popř. výběr fasádního povrchu, který nemá výraznou strukturu. V případě zateplené fasády provedení obálky objektu bez tepelných mostů. Dalším postupem je čištění v pravidelných intervalech a využití preventivních dalších opatření - impregnace povrchu. 

Proč se na fasádě usazují zelené fleky jenom někde?

Nežádoucí usazeniny bývají viditelnější na rizikových místech - okna, kterými uniká vyšší množství par nejčastěji koupelny a kuchyně. Prevencí je správně prováděné větrání.  Dalším místem jsou parapety - rohy parapetů, místa pod parapety. Jedná se o místa, které jsou výrazně zatížena - na vodorovných plochách se usazuje více špíny, který je následně odvedena sklonem parapetu na fasádu, kde může způsobit vyšší stupně znečištění než na ostatních plochách. Prevencí je funkční instalace parapetů: Ujistěte se, že parapety mají správný sklon a přesah, aby voda byla efektivně odváděna. Dalším rizikovým místem jsou přechody mezi zateplenou a nezateplenou částí objektu.  U zateplených domů se vlhkost z vnějšího vzduchu často kondenzuje na chladnějším povrchu fasády, což přispívá k růstu plísní​.
Rovnoměrné flekatění celého povrchu je způsobeno utažením fasády a propsáním míst, kudy si voda našla vlastní cestu.

Fasádu ještě nemám. Jakou vybrat abych se potom o ni nemusel starat?

Jaký materiál ? Akrylátové omítky bez biocidních přísad jsou více náchylné k napadení plísněmi a řasami. Naopak, silikonové omítky s hydrofobními vlastnostmi lépe odolávají vlhkosti a tím i tvorbě plísní​.  Tato otázka je poměrně komplexním tématem a budeme se jí zabývat samostatně na chystané stránce. V případě zájmu o konzultaci nás kontaktujte. (+420 737 726 272).
Pokud typ fasády teprve vybíráte nezapomeňte i na praktickou stánku obálky vašeho domu. Nechte si poradit odborníky, konzultace sklonu, velikosti přesahu a typu parapetu s odborníkem. Kvalitní návrh zateplení domu a výběr použitých materiálu, který je pro vás nejvhodnější. 

Jak předcházet tvorbě vyššího znečištění nad okny, a pod parapety? 

Pokud jste již majitelem pár let staré fasády a chcete prodloužit její živostnost doporučujeme provádět správné větrání a pravidelnou údržbu čištěním. Pro zachování příjemného klimatu v interiéru je třeba provádět pravidelné, krátké ale intenzivní větrání. Samostatný článek naleznete zde.

Nepoškodí se fasáda během čištění?

Čištění fasády může být náročné a pokud není provedeno správně, může dojít k jejímu poškození. Před každou odesláním cenové nabídky Vaši fasádu prohlídneme, navrhneme optimální řešení tak aby k poškození nedošlo.

Co dělat pro to aby zůstala co nejdéle čistá?Pravidelná údržba.

Co když je fasáda místy poškozená?

Před provedením čištění je nutné tyto místa opravit tak aby nedošlo k dalšímu poškození. Opravu fasády není vhodné odkládat, kvůli rozšíření poškození. a nutnosti následného většího rozsahu prací. Opravena cena a konzultace je vždy individuální.

Jaký je rozdíl mezi atmosférickým a organickým znečištěním?

Organické - biologického původu - řasy a plísně, které rostou a po delší době způsobí degradaci povrchu.
Atmosférické - prach, který se usazuje. (prach, saze, oxidy síry, dusíku a těžké kovy. Tyto látky mohou být kyselé nebo zásadité a mohou chemicky reagovat s materiály fasády.

Jak čištění probíhá? 
Dle rozsahu  objednaných služeb:

1. očištění od organických nečistot.
2. oplach s příměsí čistícího prostředku proti atmosférickým nečistotám.
3. technologická přestávka - vysušení fasády
4. aplikace hydrofobního prostředku (impregnace)

Co je a co není součástí cenové nabídky?
Cena zahrnuje zaměření objektu, konzultace nejvhodnějšího řešení, zajištění čištění objektu dle objednaného rozsahu. Součástí cenové nabídky, kterou obdržíte je včetně zajištění zdvíhací techniky. Práce většinou probíhají z kloubové plošiny, v místech, kde není možné nebo není potřeba využít vysokozdvižnou plošinu, využíváme lešení.

Co když si chci - čištění fasády svépomoci?
Pokud přemýšlíte o čištění fasády svépomoci, nabízíme konzultaci jak postupovat vč. obhlídky místa. Kontaktujte nás (+420 737 726 272 nebo vidlakova@bb-umyto.cz).

Co je dobré vědět před čištěním? 
Než si u někoho objednáte čištění fasády, nebo než doma pustíte WAP na chvilku zastavte a popřemýšlejte.
Je fasáda v dobrém stavu? (nejsou někde trhliny)
Jak vysoký tlak fasády vydrží? (nevezmu to i s polystyrenem?)
Mám opravená místa, kde byla fasáda poškozena?
Je to co na fasádě vidím spíš plíseň nebo prach?
Mytí a prostředek je třeba pře aplikací v celé ploše odzkoušet na malé méně viditelné ploše.
Pokud je v blízkosti fasády žádoucí zeleň - například okrasné keře, květiny či jiná zeleň je třeba zhodnotit typ čistícího prostředku.

Jak se zbavit hnízda na fasádě? 

Na problematiku hnízdícího ptactva, hmyzu či netopýrů na povrchu a uvnitř fasády je problematika, jejíž řešení nabízíme vždy na základě místního šetření a individuálního návrhu. V případě zájmu nás prosím kontaktujte. (+420 737 726 272 nebo vidlakova@bb-umyto.cz). Tématu se věnujeme blíže v samostatném článku ZDE.

Jak odstranit graffiti?

V případě, že někdo poškodil fasádu nevhodnou malůvkou, nabízíme odstranění graffiti vč. následného návrhu preventivních opatření formou chemického nátěru. Preventivní nátěr anti graffiti nabízíme ve dvou variantách. Jednorázová ochrana - v případě opětovného znehodnocená fasády se tato ochrana odstraní jako jednorázová pláštěnka. V případě aplikace odolnějšího nátěru je možné povrch čistit více násobně jeho funkce připomíná pomyslný deštník. Výhoda preventivních opatření je nižší náklad na následné odstraňování graffiti z rizikových míst. Tématu se budeme blíže věnovat v samostatném článku. V případě zájmu rádi poradíme a pobavíme se o možnostech řešení. (+420 737 726 272 nebo vidlakova@bb-umyto.cz)