PTAČÍ/VOSÍ/MYŠÍ HNÍZDO VE FASÁDĚ

Nezvaný host do fasády?

Každý den, kouknete z okna a máte radost, že jaro už je zase tady a s ním začínají ptáčci švitořit na zahradě? Mezi stromy? 
No jo, ale co když se usadí přímo u vašeho okna aniž by se zeptali? 

O hnízda se postaráme s ohledem a péčí pro vaši nemovitost i pro vašeho návštěvníka.

Hnízdění ptáků na fasádách způsobuje estetické i strukturální problémy. Ptáci vybírají vyvýšená místa chráněná před počasím, což jsou typicky římsy, parapety a střešní konstrukce. Trus nejen že fasádu znečišťuje, ale jeho kyselost může časem narušit povrchové vrstvy, což vede k poškození omítky a zateplení. 


Rizika a legislativa

Podle zákona o ochraně přírody je v České republice během hnízdní sezóny (duben až srpen) zakázáno manipulovat s ptačími hnízdy. Tento zákon chrání volně žijící ptáky a jejich hnízda před úmyslným poškozováním, ničením nebo odstraňováním. Pokud se na fasádě objeví hnízdo, je nutné počkat, až ptáci dokončí hnízdění a hnízdo opustí, než se může bezpečně odstranit. Hnízda je tedy možné odstraňovat pouze mimo hnízdní sezónu a vždy je třeba postupovat v souladu s platnými předpisy, aby nedošlo k poškození chráněných druhů.

Kdy hnízdo odstranit?

Ideální období pro odstranění hnízd je na podzim nebo brzy na jaře, kdy nejsou hnízda aktivní a nehrozí porušení zákona o ochraně přírody. Naše firma BB-umyto se specializuje na profesionální odstranění hnízd, přičemž dbáme na dodržování všech legislativních požadavků. Používáme metody, které minimalizují poškození fasády. Naše služby zahrnují také čištění znečištěných ploch a opravy poškozených částí fasády.

Prevence a ochrana

Pro dlouhodobou ochranu fasád před hnízděním ptáků doporučujeme preventivní opatření. Instalace ochranných sítí a trnů může účinně zabránit ptákům v přístupu na vybraná místa. Ochranné sítě jsou vhodné pro větší plochy, jako jsou balkony a lodžie, zatímco trny lze umístit na parapety a římsy. Další účinnou metodou je použití maket dravců, jako jsou havrani, jestřábi a sovy, které odrazují ptáky od zahnízdění. Tyto plašiče by měly být umístěny na vyvýšená a viditelná místa, aby byly co nejúčinnější​  Další možností jsou chemické repelenty, které aplikujeme na kritická místa, které následně ptákům nepříjemně páchnou. Tyto repelenty jsou bezpečné pro životní prostředí a účinně odrazují ptáky od hnízdění.

Shrnutí a služby BB-umyto

Odstranění ptačích hnízd a preventivní opatření jsou klíčové pro udržení estetiky a bezpečnosti budov. Naše firma BB-umyto nabízí komplexní služby od konzultace po realizaci a preventivní údržbu. Naši odborníci provedou prohlídku vaší nemovitosti, doporučí nejlepší postupy a zajistí profesionální odstranění hnízd a instalaci preventivních opatření.

Naše služby zahrnují nejen odstranění hnízd, ale také čištění fasád, opravy poškození a instalaci ochranných systémů.  Pro více informací a objednání našich služeb nás kontaktujte na vidlakova@bb-umyto.cz nebo volejte +420 737 726 272. Naše firma se postará o vše potřebné, abyste se nemuseli starat o problémy spojené s hnízděním ptáků na vaší fasádě.